linkovi
iks
Na drugim mjestima
naslov
CG | EN
LOGIN
REGISTRACIJA
pretraga
Digitalna biblioteka Crne Gore
Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“
Bulevar crnogorskih junaka br. 163, Cetinje

Centrala
Tel: +382 41 231-143

Direktor
Tel: +382 41 231-726
Fax: +382 41 233-370

Kontakt osoba
Zorica Sjekloća
Koordinator
Tel: + 382 41 234 243, lokal 133
e-mail: zorica.sjekloca@nb-cg.me

Web: http://www.dlib.me
 
E-mail: info@dlib.me
 
Žiro račun: 535-11579-68 (Prva Banka)